Μείνετε Συντονισμένοι

Βρισκόμαστε στη διαδικασία συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου και θα ανακοινώσουμε σύντομα την πλήρη σύνθεση του.

Coming Soon
We are currently in the process of establishing our Board of Directors, and will announce the full composition shortly.